Trường phổ thông Amagasaki Nishi

Trường phổ thông Amagasaki Nishi

Địa điểm: : Amagasakishi Hyogo-prefecture, Japan
Dịch vụ: Thiết kế cơ sở và Thiết kế chi tiết
Loại hình: Trường học
Quy mô : 10,600m2, 4 tầng; 800 học sinh
Hình ảnh quy mô công trình