Trường dạy nghề tỉnh Bắc Cạn

Trường dạy nghề tỉnh Bắc Cạn

Địa điểm: Tỉnh Bắc Cạn, Việt Nam
Dịch vụ: Nghiên cứu khả thi, Thiết kế kiến trúc
Loại hình: Trường dạy nghề
Quy mô : 16,71 ha; tổng diện tích sàn xây dựng 25,000m2. 2 tầng.

Quy mô : 16,71 ha; tổng diện tích sàn xây dựng 25,000m2. 2 tầng.