Trường đại học Shimonose

Trường đại học Shimonose

Vị trí : Tỉnh Yamaguchi
Chức năng :Trường đại học, cơ sở nghiên cứu
Diện tích sàn :6221 m2
Qui mô, kết cấu: RC – 4 tầng
Năm hoàn thành: 3/2013
Công trình tạo ra sự hiện diện cho cả khu vực, và có tòa nhà cũ của lãnh sự quán Anh mang giá trị về mặt lịch sử lịch sử, lấy sự tương phản giữa đá và gạch đỏ hành lang với dãy hàng cột làm các họa tiết, với một mục đích là tạo ra một cơ sở có sự điều tiết một cách hòa hợp giữa vật liệu mang tính hiện đại của vật liệu thủy tinh và bê tông
Đặc biệt là việc sử dụng hệ thống Louver thay thế cho hàng cột ở hàng lang các tầng đã tạo ra một thiết kế kiêm cả nhiệm vụ che chắn ánh sáng mặt trời.
Tầng 1,2 là không gian chung, môt không gian rộng rãi mang tính chất mở nhằm đón tiếp đón khách đến, xung quanh phòng làm việc là quầy tiếp đón mở nhằm mục đích tăng cường hoạt động giao lưu của học sinh.
Từ tầng 3 trở lên được chia làm 2 khu là khu nghiên cứu và khu cao học, có sự phân chia không gian một cách rõ ràng mạch lạc.
Thêm vào đó, mặt bằng cơ bản của các tầng lấy cầu thang và các bệ rửa làm trung tâm, ngoài hành lang thì tất cả được sử dụng tấm kết cấu nhẹ, sử dụng dầm BT ứng lực trước, tạo ra một không gian không có cột để có thể dễ dàng thích ứng với sự thay đổi phân chia không gian trong tương lai.