Trường đại học Arido Rabo

Trường đại học Arido Rabo

Vị trí : Thành phố Tottori ,Tỉnh Tottori
Chức năng :Trường đại học, cơ sở nghiên cứu
Diện tích sàn :1910 m2
Qui mô, kết cấu: RC – 3 tầng
Năm hoàn thành: 6/2011

Đây là trung tâm nghiên cứu về đất khô, với chức năng trung tâm nghiên cứu phục vụ chung cho các nhà nghiên cứu về nghiên cứu chuyên môn tương ứng. Nó là một trong những cơ sở được xây dựng và được sử dụng chung cho toàn quốc (Trên toàn quốc có:  trung tâm  nghiên cứu - 20 trung tâm nghiên cứu đại học, cơ sở nghiên cứu- 15 cơ sở nghiên cứu đại học)。
 

Việc thiết kế một mái vòm có một hình dáng đặc trưng của mái vòm nhà kính hình bán cầu, đã tạo ra một công trình mang tính biểu tượng, thu hút sự chú ý của mọi người giống như là một điểm thăm quan.
Ngay cả đối với công trình lân cận, chúng tôi đã chú ý quan tâm đến vấn đề bố trí trang thiết bị và tạo cho công trình  một hình dáng tròn , kết hợp đó là  việc tạo một mái vòm làm viểu tượng cho công trung tâm nghiên cứu đất khô, nhằm mục đích cho công cuộc nghiên cứu thực nghiệm trong tương lai, cũng như việc phục vụ cho nghiên cứu thổ nhưỡng đất khô được lấy từ cồn cát Tottoti.