Trung tâm thiên văn đại học Tokyo

Trung tâm thiên văn đại học Tokyo

Vị trí : Quận Mitaka, Thành phố  Tokyo
Chức năng :Trường đại học, cơ sở nghiên cứu
Diện tích sàn : 2159 m2
Qui mô, kết cấu: RC – 2 tầng
Năm hoàn thành: 2/2000
Trung tâm thiên văn này là một phần của đài thiên văn quốc gia Musashino, cơ sở  trung tâm cho giáo dục thiên văn học. Ý tưởng thiết kế của tác giả bắt nguồn từ sự tưởng tượng về giải ngân hà mà sẽ được nghiên cứu ở đây. 
 

 
Mặt bằng có hình e-líp, vòm mái cong hình không gian 3 chiều, tường bên ngoài in những bóng  hình cây đổ xuống… xuất phát từ ý tưởng tạo cho chúng ta có một cảm giác như một vật thể bay UFO đến từ không gian.
Thêm nữa ta có thể nhìn thấy bầu trời một cách tự do từ  các phía, nó sẽ trở thành một đài quan sát vũ trụ rất tốt