Ms. Thảo 's House

Ms. Thảo 's House

1. Tên dự án/ Project name:
2. Địa điểm xây dựng/ Location:
3. Chủ đầu tư/ Project Owner:
4. Dịch vụ thực hiện: (Thiết kế /Giám sát/Quản lý dự án…)/Service: (Design/Supervision/Project Management…)
5. Diện tích lô đất/ Land Area:
6. Diện tích xây dựng/Tổng diện tích sàn/ Construction Area/Total Floor Area :
7. Mật độ xây dựng/ Construction Density:
8. Chiều cao tầng/số tầng/ Number of storeys/Floor height:
9. Tầng hầm/ Number of basement:
 
Ảnh thiết kế dự án