Kho lạnh CLK

Kho lạnh CLK

Địa điểm: KCN Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương 
Dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc & Kết cấu
Loại hình: Nhà máy
Quy Mô: 19.825m2.
-   Kết cấu cốt thép : 2 tầng.
Diện tích xây dựng : 8.600m2
Tổng diện tích sàn : 9.800m2
Dự án được đầu tư bởi công ty TNHH Kho lạnh CLK (Nhật Bản)Chủ đầu tư dự định xây dựng kho lạnh để tiến hành dịch vụ kho lạnh, lưu giữ hàng hóa và dịch vụ cho thuê kho lạnh (6.321m2) với công suất lưu trữ tối đa là 512 palet; doanh thu cho hoạt động cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa và tư vấn quản lý trong lĩnh vực logistic cho các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước ước đạt 3.594.144 $/năm.Tổng quan dự án