Khách sạn Vietinbank- Bankstar II

Khách sạn Vietinbank- Bankstar II

Địa điểm: 190 đường Bình Minh, Tx.  Cửa Lò- tỉnh Nghệ An
Dịch vụ  : Thiết kế kiến trúc, kỹ thuật
Loại hình: Khách sạn 4 sao
Tổng diện tích đất xây dựng 1250 m2.
Tầng cao: 07 tầng và 01 tầng hầm.
Hệ số sử dụng đất : 4,26 lần
Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm tầng hầm): 9598 m2m2, 
Ảnh thiết kế dự án