Khách sạn Rocore Naha, Nhật bản

Khách sạn Rocore Naha, Nhật bản

Địa điểm: Okinawa, Nhật bản
Dịch vụ   : Kiến trúc, kỹ thuật, Nội thất
Loại hình : Khách sạn 4 sao
Quy mô   : 11,000m2, 13 Tầng, 240m2