Đại học Ehime

Đại học Ehime

Vị trí : Thành phố Matsuyama, Tỉnh Ehime
Chức năng :Trường đại học, cơ sở nghiên cứu
Diện tích sàn : 3200 m2
Qui mô, kết cấu: RC – 4 tầng
Năm hoàn thành: 8/2003
 
Là công trình được thiết kế như với chức năng thư viện thông tin .Được xây dựng tại vị trí trung tâm của khu vực kĩ thuật thông tin và văn hóa nằm bên trong khuôn viên trường. 
Cùng với việc trang bị đầy đủ trang thiết bị để cung cấp được nhiều dịch vụ và truyền tải đươc rất nhiều thông tin, đồng thời có thiết kế thêm chức nằng phát thanh nhằm mục đích tạo ra công hữu hóa ,sự trao đổi thông tin không có rào cả, sự giao lưu được tự do và hoạt bát.
Thêm vào đó, để có thể kết hợp một cách đồng nhất với công trình trung tâm tổng hợp xử lý thông tin đã có ,chúng tôi có một thiết kế ý tưởng  rất hài hòa, tạo ra một không gian mở sáng sủa,  tạo ra một hiệu quả sử dụng tốt nhất đống thời cho cả hai công trình.
Giữa hai công trình, bố trí các đường sáng, tao ra sự thông gió và ánh sáng tự nhiên chiếu vào các phòng được đầy đủ, đồng thời chú ý đến cả cảnh quan và độ rộng của tầm nhìn thị giác.