Care House

Care House

Tại Iki no matsubara, Fukuoka
3 tầng, 2850㎡


Trung tâm điều dưỡng “Vườn hoa anh đào Matsubara” là khu điều dưỡng phức hợp bao gồm quần thể nhà ở, khu điều dưỡng và trung tâm hỗ trợ cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Khu quần thể nhà ở bao gồm 48 phòng điều dưỡng và 18 phòng dạng nhà ở.