Bệnh viên Quốc gia

Bệnh viên Quốc gia

Địa điểm: Tỉnh Saitama- Nhật Bản
Dịch vụ:   Thiết kế kiến trúc, Thiết kế kỹ thuật
Loại hình: Bệnh Viện 
Quy mô:  6 tầng,  DT Sàn 19.800m2
Đây là dự án mở rộng xây thêm nhưng phải đảm bảo cho Bệnh viện hiện tại có thể duy trì hoạt động khám chữa bệnh được bình thường ,chúng tôi đã có kế hoạch điều chỉnh sự  phân chia, sự liên kết  không gian lối đi giữa tòa nhà mới và tòa nhà hiện tại. 
 

 
 
Bố trí một cách hợp lý các phòng phẫu thuật, có kế hoạch lưu thông không khí nhằm phòng ngừa sự ô nhiễm không khí lây nhiễm từ các bệnh nhân như  những bệnh nhân lao phổi.
Trong những phòng có nhiều bệnh nhân nhập viện dài ngày ,chúng tôi cố gắng đến việc như bố trí cây xanh bên ngoài , tạo một môi trường thanh khiết ,một môi trường sống thoải mái,dễ chịu, và tạo sự dễ dàng sử dụng cho các bệnh nhân